KNAW

Research

Travelling in waterfowl guts: dispersal of aquatic plants and invertebrates

Pagina-navigatie:


Update content


Title Travelling in waterfowl guts: dispersal of aquatic plants and invertebrates
Period 01 / 1998 - 01 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1263032

Abstract (NL)

Watervogels worden gezien als een belangrijke verspreider van aquatische organismen. Deze organismen kennen ruststadia, zogenaamde propagulen, welke door watervogels worden verspreid via hun spijsverteringskanaal. Iris Charalambidou heeft voor haar promotieonderzoek deze vorm van dispersie geanalyseerd door middel van experimenten en een veldstudie. Charalambidou heeft in haar studie gelet op inter- en intraspecifieke variatie in 8 soorten watervogels, 5 soorten waterplanten en 7 soorten aquatische ongewervelden. Zo heeft zij voedselexperimenten uitgevoerd waarbij propagules gevoerd werden aan watervogels. Om de levensvatbaarheid van deze propagules te meten, zijn de propagules die terug werden gevonden in de uitwerpselen, uitgebroed. Een controlegroep van propagules die niet door het spijsverteringskanaal van watervogels was gegaan, werd ook uitgebroed. Gegevens over het percentage propagules dat terug werd gevonden, hun levensvatbaarheid en de tijdsduur om het spijsverteringskanaal te passeren, relateerde de promovendus aan de dispersiemogelijkheden. Hiermee schatte zij dispersieafstanden voor aquatische organismen varieerend van tientallen tot zelfs duizenden kilometers. Op basis hiervan kon Charalambidou de dispersieafstanden van aquatische ongewervelden schatten op 60 tot 300 kilometer en van plantenzaden tot enkele duizenden kilometers.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. E. van Donk
Co-supervisor Dr. B.A. Nolet
Co-supervisor Dr. L. Santamaria
Doctoral/PhD student Dr. I.C. Charalambidou

Classification

D18140 Nature and landscape
D22200 Biogeography, taxonomy
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation