KNAW

Research

New perspectives for surface EMG in clinical neurophysiology: from...

Pagina-navigatie:


Update content


Title New perspectives for surface EMG in clinical neurophysiology: from biophysics to applications
Period 02 / 2002 - 02 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1264279

Abstract (NL)

Ongeveer 150.000 keer per jaar maken artsen in Nederland een elektromyogram (afgekort als EMG) voor de diagnose van zenuw- en spierziekten. Een dergelijke meting van de elektrische activiteit van spieren gebeurt vaak met een naaldje in de spier. Maar het EMG-signaal kan ook worden geregistreerd met elektroden op de huid boven de spieren: oppervlakte-EMG. Dit oppervlakte-EMG speelt bij diagnostiek totnogtoe een geringe rol. Dit komt vooral doordat een enkel oppervlakte-EMG signaal te weinig informatie bevat over individuele motor unit. Een motor unit (een zenuwvezel met de daarmee verbonden spiervezels) is de functionele basiseenheid van een spier. Het is dus zaak om met oppervlakte EMG meer te kunnen meten; dit onderzoek draagt daaraan bij. Het in dit promotieonderzoek gerealiseerde multikanaals oppervlakte-EMG meetsysteem heeft 128 huidelektroden. Deze leveren naast temporele ook spatiƫle meetgegevens. Verkennende studies met multikanaals oppervlakte-EMG tonen aan dat met deze extra ruimtelijke gegevens veel van de benodigde informatie over motor units, zoals hun aantal en grootte, beter kan worden verkregen dan met het conventionele oppervlakte-EMG. Daarmee komt naaldloos diagnostisch EMG een flinke stap dichterbij.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr.ir. D.F. Stegeman
Supervisor Prof.dr. M.J. Zwarts
Doctoral/PhD student Dr. J.H. Blok

Classification

D21200 Biophysics, clinical physics
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation