KNAW

Research

Cerebral hemodynamics and oxygenation during veno-venous Extra Corporeal...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cerebral hemodynamics and oxygenation during veno-venous Extra Corporeal Membrane Oxygenation
Period 02 / 1998 - 06 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1264372

Abstract

Veno-arterial ECMO is used to treat newborn infants with severe cardiorespiratory insufficiency. Perminant ligation of the common carotid artery is necessary in order to insert the arterial catheter. This may impair the cerebral perfusion and may therefore cause longterm psychomotor morbidity. Veno-venous ECMO may offer an attractive alternative to treat those infants. The advantages of this technique are the following: 1. No ligation of the common carotid artery, 2. Intact pulsatile cerebral blood flow, 3. Prevention of hyperoxia, 4. Perfusion of the lungs with oxygenated blood. Various VV-ECMO techniques have been developed. The double lumen continuous flow technique seems to have the least side-effects. The aim of this study is to determine the effect of Double Lumen VV-ECMO on cerebral hemodynamics and oxygenation.

Abstract (NL)

ECMO wordt gebruikt voor de behandeling van zeer ernstige cardiorespiratoire insufficiëntie bij de (bijna) terme pasgeborene. Hiervoor wordt doorgaans gebruikt gemaakt van veno-arteriële ECMO, waarbij veneus bloed uit de vena jugularis uit het lichaam gedraineerd wordt en via een rollerpomp naar de membraanoxygenator geleid wordt, waar zuurstof aan het bloed wordt toegevoegd. Het geoxygeneerde bloed wordt vervolgens via de arteria carotis communis weer aan het lichaam toegediend. Hier voor is permanente ligatie van de arteria carotis communis noodzakelijk. Dit kan gevolgen hebben voor de cerebrale perfusie en daardoor cerebrale pathologie op lange termijn. Om deze mogelijke schadelijke effecten te voorkomen is naar andere methoden van ECMO gezocht; met name veno-veneuze ECMO lijkt een goed alternatief. Hierbij wordt het bloed aan de veneuze zijde gedraineerd en ook aan de veneuze zijde weer teruggegeven. De voordelen van deze techniek zijn velerlei: a. het sparen van de arteria carotis communis, b. het handhaven van een pulsatiele cerebrale doorbloeding, omdat het hartminuutvolume volledig door het hart van de patiënt zelf verzorgd wordt terwijl deze in veno-arteriële ECMO gedeeltelijk door het ECMO circuit wordt overgenomen, c. vermijden van hyperoxie, d. perfusie van de long met geoxygeneerd bloed wat een gunstig effect kan hebben op bestaande pulmonale hypertensie. Voor de veno-veneuze ECMO zijn een aantal technieken ontwikkeld, waarvan twee de beste perspectieven lijken te hebben (single lumen tidal flow en double lumen continuous flow). Het doel van het deelonderzoek is om de gevolgen voor de cerebrale hemodynamiek en oxygenatie tijdens double lumen continuous flow veno-veneuze ECMO te bestuderen.

Related organisations

Related people

Classification

D21200 Biophysics, clinical physics
D21700 Physiology
D23361 Neonatology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation