KNAW

Research

Dialogue Interpreting in Mental Health

Pagina-navigatie:


Update content


Title Dialogue Interpreting in Mental Health
Period 06 / 1998 - 10 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1264499

Abstract (NL)

Ondanks het feit dat er in de gezondheidszorg veel met tolken wordt gewerkt, is er weinig onderzoek gedaan naar deze vorm van een gespreksvoering. Hanneke Bot werkt als psychotherapeut veel met buitenlandse patiënten en met tolken en raakte erdoor geïntrigeerd. Het gaat in de geestelijke gezondheidszorg om een 'talige' behandeling die zich afspeelt in een speciale relatie tussen cliënt en hulpverlener. Wanneer een tolk wordt ingeschakeld, heeft deze hierop dan invloed of functioneert hij slechts als een vertaalmachine die de ene taalcode omzet in de andere? Uit de analyse van video-opnames blijkt dat de tolk niet als vertaalmachine optreedt, terwijl daar soms wel naar wordt gestreefd. Gesprekken bleken het beste te verlopen wanneer de interactieve rol van de tolk werd erkend en de hulpverlener er goed voor zorgde dat het gesprek strak werd gestructureerd. Het belang van een patiënt komt in een dergelijke situatie het best tot zijn recht.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr.mr. P.J. van den Hoven
Supervisor Prof.dr. F.A.M. Kortmann
Supervisor Prof.dr. A.B.M. Naaijkens
Co-supervisor Prof.dr. A.J. Koole
Doctoral/PhD student Dr.ir. H. Bot

Classification

D36000 Language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation