KNAW

Research

Music and literature in the work of Thomas Bernhard

Pagina-navigatie:


Update content


Title Music and literature in the work of Thomas Bernhard
Period 09 / 1998 - 09 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://81.4.66.133/uupona/aanmelden/bestandenpromotie/NederlandseSamenvatting.doc
Research number OND1264860

Abstract

This project is a study of the musical structures and principles in the prose works of the Austrian author Thomas Bernhard (1931-1989)

Abstract (NL)

Muziekbeoefening en musici komen overal in het werk van Thomas Bernhards voor. En dat Bernhard 'muzikaal' schreef, wil bijna iedere Bernhardlezer wel beamen. Deze feiten zijn echter nooit op een rij gezet. Vele bestaande beschrijvingen van zijn talige 'muzikaliteit' kunnen niet overtuigen. Slechts in enkele gevallen zijn er beduidende uitspraken gedaan over de vergelijkbaarheid van muziek en literatuur. Die uitspraken zijn dan echter weer alleen geïllustreerd aan de hand van steekproeven uit zijn werk. Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht heeft in haar proefschrift uitvoerig beschreven welke thema s en personages, die met muziek te maken hebben, in het gehele oeuvre van Bernhard voorkomen en welke tendensen vast te stellen zijn. Voorts heeft heeft zij in een uitgebreide index alle elementen uit Bernhard werk, die met muziek te maken hebben (genoemde componisten, muziekstukken, reële musici, ervaringen met muziek etc.) weergegeven. Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan de combinatie van twee onderzoeksgebieden, die traditioneel gescheiden zijn. Elementen uit de literatuurwetenschap zijn verweven met analysemodellen uit de musicologie. Dat heeft er toe bijgedragen interdiciplinaire onderzoeksmethoden verder te ontwikkelen en te toetsen.

Related organisations

Related people

Classification

D35300 Dramaturgy
D36000 Language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation