KNAW

Research

Stress and circadian rhythms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Stress and circadian rhythms
Period 10 / 1997 - 04 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1265120

Abstract

Numerous psychological and physiological functions are affected by a circadian mechanism, also referred to as 'the biological clock'. The essence of this project inquires the existence of a circadian modulation of activity, reactivity and the interdependency of those functions that are involved in the stressresponse. This hypothesis will be examined with the use of a 24-hour registration protocol (constant routine) in which activity levels and activity patterns of sympathovagal, endocrine, and immunological variables will be monitored in relation to the cardiovascular stressresponse to brief series of stressors. These stressors will be presented repeatedly during a constant routine procedure, in order to monitor the endogenous circadian rhythm unmodified by external influences. Prior to the constant routine, ambulant cardiographic measurements and sleepregistrations will be measured. The subjectpool contains 40 morningtypes and 40 eveningtypes, selected by a questionnaire. This project intends to formulate standard values regarding circadian rhythms and stress reactivity. Furthermore, ambulantory measurements will provide insights on the coherence between the endogenous and exogenous sources of 24-hour variations. The sleepregistrations will offer information about the relation between the various sleepstages and cardiovascular functioning, revealing the sympathovagal regulation during these sleepstages.

Abstract (NL)

De biologische klok in onze hersenen brengt zelfstandig een ritme voort dat een groot aantal lichaamsfuncties reguleert. Onder normale omstandigheden duurt de cyclus van dit circadiane ritme iets meer dan 24 uur. Het ritme wordt weerspiegeld in de dagelijkse variatie van onder andere de lichaamstemperatuur, activiteit van het hart en hormoonafgifte. Ook menselijk gedrag wordt door het circadiaan ritme beïnvloed, bijvoorbeeld het slaap/waakritme. Alexander van Eekelen mat basale ritmen in psychologische en fysiologische variabelen en zocht een antwoord op de vraag of mensen op het ene moment van de dag gevoeliger zijn voor stress dan op een ander moment van de dag. De resultaten geven duidelijk aan dat er een circadiaan ritme is in stressgevoeligheid. Er is alleen rond zes uur s ochtends een duidelijke stressreactie gemeten in cortisol-afgifte en hartactiviteit. De resultaten zijn mede van belang voor het inzicht in stressgerelateerde ziekten, met name bij mensen die op het moment dat het lichaam daarvoor het meest gevoelig is vanwege hun werk, actief zijn en bloot staan aan stress.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G.A. Kerkhof
Doctoral/PhD student Dr. A.P.J. van Eekelen

Related research (upper level)

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation