KNAW

Onderzoek

For the time being: Accounting for inconclusive findings concerning the...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel For the time being: Accounting for inconclusive findings concerning the effects of temporary employment relationships on solidary behavior of employees
Looptijd 01 / 1998 - 04 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1265238

Samenvatting

De gedachte ligt voor de hand: een tijdelijke kracht vertoont ander gedrag dan medewerkers met een vast contract. En dat blijkt ook uit veel onderzoek. Probleem is alleen dat de resultaten van dit onderzoek elkaar tegenspreken. Dat komt , zegt Koster, omdat je dit onderscheid niet zo duidelijk kunt maken. Tijdelijke en vaste medewerkers zijn geen homogene groepen. Koster concentreert zich in zijn onderzoek op de omstandigheden waarin de medewerker zich bevindt. En dan vooral de interactie met andere medewerkers, want die blijkt van grote invloed op de mate van solidair gedrag. Conflict De relatie met collega s kan formeel zijn, bijvoorbeeld bij nauwe samenwerking onder grote druk. Of informeel, als collega s ook buiten kantoortijden bij elkaar over de vloer komen. In beide gevallen is er sprake van grote solidariteit onder collega s. Maar als mensen zowel formeel áls informeel met elkaar omgaan, neemt de kans op solidair gedrag af. Formeel gedrag vraagt een sterke onderlinge controle. Informele relaties zijn vooral gebaseerd op vertrouwen. Als mensen elkaar graag mogen, maar ook moeten controleren, ontstaat al snel een conflict. Sociale context Hier ligt een kans voor de werkgever. Die moet goed kijken naar de sociale context waarbinnen zowel tijdelijke als vaste krachten opereren. Als de leidinggevende merkt dat er veel vriendschappen zijn binnen een team, dan kan de formele kant wat meer losgelaten worden om in te spelen op het vertrouwen dat er in de groep is. Deze effecten gelden zowel voor tijdelijke als vaste werknemers. Een tijdelijke kracht die sterk afhankelijk is van anderen in een team zal zich daardoor ook solidair gaan gedragen. Verleden en toekomst Behalve tijdelijke krachten benaderen vanuit een sociale context, is het belangrijk deze context op waarde te schatten. Koster: Veel onderzoekers gaan alleen uit van langdurige relaties. Terwijl het bij onderlinge solidariteit gaat om meer dan alleen de termijn van een arbeidsrelatie. Verleden en toekomst zijn van essentieel belang: ervaringen van vroeger en verwachtingen voor later beïnvloeden het gedrag van werknemers. Als werknemers geen verleden met elkaar hebben maar wél een toekomst, dan zijn ze geneigd zich anders op te stellen dan wanneer ze wél een verleden hebben en géén gedeelde toekomst. Vooral ervaringen en gebeurtenissen in het verleden hebben grote invloed op de solidariteit op de werkvloer. Ze zijn van veel groter belang dan de begin- en einddatum van een arbeisovereenkomst'.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie