KNAW

Onderzoek

Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Looptijd 01 / 1999 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1266056

Samenvatting

Hoewel ze de laatste decennia in diskrediet zijn geraakt, maken poldermodel en gedoogbeleid deel uit van de Nederlandse identiteit. Al in de zeventiende en achttiende eeuw werd de politieke cultuur gekenmerkt door een streven naar consensus en de neiging om inbreuken op formele regels oogluikend toe te staan als daarmee onoplosbare conflicten konden worden vermeden. In de Staten-Generaal hadden de zeven verenigde provincies niet allemaal evenveel in te brengen, maar de stem van de een woog formeel niet zwaarder dan de stem van de ander. Dat vergde veel overleg, overredingskracht en stuurmanskunst. Besluitvorming was evenwichtskunst, temeer doordat over staatszaken ook op het provinciale en lokale niveau werd meebeslist. Het belangrijkste dat van de besluitvorming van de Staten-Generaal is overgebleven zijn hun archieven. Theo Thomassen beschreef de ontwikkeling van de archieven van de Staten-Generaal. Ook onderzocht hij wat die archieven afbeelden en wat ze verbergen. Elfhonderd meter papier in het Nationaal Archief in Den Haag documenteren de besluiten van de Staten-Generaal tussen het begin van de Nederlandse Opstand en de Bataafse Revolutie, besluiten die het lot hebben bepaald van individuele burgers, maar ook van andere landen en volken in de destijds bekende wereld. Doordat ze in de loop van de eeuwen herhaaldelijk van samenstelling zijn veranderd en herordend, documenteren ze bovendien de tijdgebonden opvattingen van opeenvolgende generaties griffiers en archivarissen. De promotie is mede mogelijk gemaakt door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Thomassen is sinds februari 2010 hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34300 Moderne en contemporaine geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie