KNAW

Research

The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History of the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Origins of the Baptist Movement among the Hungarians. A History of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893
Period 01 / 1999 - 11 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1266708

Abstract (NL)

De tweede poging om een duurzame baptistenzending op te richten in Hongarije had wel succes doordat het radicaal andere politieke klimaat in postcompromis Hongarije voldoende godsdienstvrijheid verschafte voor de baptistische zending om te slagen. Dit is een van de conclusies uit het promotieonderzoek van Alex Kish. Kish onderzocht de oorsprong van de baptistenbeweging onder de Hongaren in het koninkrijk Hongarije, vanaf de eerste, uiteindelijk vergeefse poging om een baptistenzending te beginnen in Hongarije in 1846, en de verdere ontwikkeling hiervan tot 1893. Hij koos deze einddatum op basis van de gebruikelijke datering onder Hongaarse baptistische kerkhistorici, omdat het een tijdsmoment markeert waarin de zending stevige wortel geschoten had in het land en het op het punt stond een periode van conflict in te gaan tussen Heinrich Meyer, de Duitse zendeling die in 1873 de tweede, geslaagde poging een baptistische zending op te richten begonnen was, en een opkomende generatie van inheemse Magyaarse baptistische leiders. Kish beantwoordt de vraag waarom de eerste poging van 1846 om een duurzame baptistenzending in het koninkrijk Hongarije op te richten faalde, terwijl de tweede poging, die begon in 1873, wel slaagde. Een verwante vraag is of er een natuurlijke verbinding is tussen de eerste en de tweede poging. Voor het antwoord waarom de tweede poging een duurzame baptistenzending op te richten in Hongarije wel succes had, waar de eerste poging faalde draagt Kish drie redenen aan. Ten eerste verschafte het radicaal andere politieke klimaat in postcompromis Hongarije voldoende godsdienstvrijheid voor de baptistische zending om te slagen. Ten tweede betoogt Kish dat Heinrich Meyer bij machte was om op het werk te bouwen van zijn voorgangers die het veld voor hem bereid hadden; in het bijzonder het Bijbeldistributiewerk van Johann Rottmayer en Antal Novák. Tenslotte werd Meyer geconfronteerd met de mogelijkheid om de baptistenzending uit te breiden, voorbij de focus op de Duitse minderheid in Hongarije, naar de inheemse Magyaarse bevolking. Het succes van de Magyaarse zendingsmissie onder het leiderschap van de boerenprofeten verzekerde dat de baptistische zending een sterke basis van ondersteuning zou hebben onder de dominante etnische groep in het koninkrijk van Hongarije.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.P.M. Burger
Co-supervisor Prof.dr. F. Postma
Doctoral/PhD student Dr. A. Kish

Classification

D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation