KNAW

Research

Role of Growth Factors and Extracellular Matrix Regulators in Airway Remodeling in COPD

Pagina-navigatie:


Update content


Title Role of Growth Factors and Extracellular Matrix Regulators in Airway Remodeling in COPD
Period 06 / 1998 - 02 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1268329

Abstract (NL)

Door de toegenomen tabaksconsumptie wordt Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) op dit moment een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte in de westerse wereld. Een van de meest gestelde vragen aangaande de pathogenese van de ziekte is wie een verhoogde gevoeligheid vertoont voor de chronische ontsteking en weefselschade. Op woensdag 9 februari 2005 verdedigt Andor Kranenburg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn proefschrift De rol van groeifactoren en extracellulaire matrix regulatoren in luchtweg remodeling in COPD. De aandoening COPD is een verzameling van drie ziektebeelden die gekenmerkt worden door een chronische ontsteking met weefselschade in de longblaasjes (emfyseem), de kleinere luchtwegen ( small airways disease ) en de hoofdbronchi (chronische bronchitis). Andor Kranenburg beschrijft de belangrijkste structurele veranderingen, verdikte wanden van de luchtwegen en de bloedvaten en een verhoogde depositie van extracellulaire matrix hierin, in de longen van COPD-patiënten ten opzichte van rokers zonder COPD. Met moleculair-biologische en immunohistochemische technieken werden in longweefsels van COPD-patiënten en rokers zonder COPD de belangrijkste groeifactoren onderzocht die de ontwikkeling van luchtweg- en vasculaire herstructurering beïnvloeden. Vascular endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factors 1 en 2 en receptoren komen verhoogd tot expressie in de luchtwegen en bloedvaten van COPD-patiënten vergeleken met controle-patiënten. In de bronchiale luchtwegen werd tevens een verhoogde depositie van extracellulaire matrix gevonden in COPD-patiënten. In het proefschrift wordt mogelijk een belangrijke bron hiervan aangewezen, de luchtweggladdespiercel. Stimulatie van geïsoleerde humane luchtweggladdespiercellen met een aantal groeifactoren leidt tot celvermeerdering en synthese van extracellulaire matrix. Kranenburg stelt dat de verhoogde expressie van verschillende groeifactoren en hun receptoren in de longen in COPD-patiënten en hun acties op geïsoleerde humane gladde spiercellen erop wijzen dat deze een belangrijke rol spelen bij processen zoals luchtwegherstructurering en het ontstaan van chronische obstructie in COPD.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.R. Saxena
Supervisor Prof.dr. P.J. Sterk
Co-supervisor Dr. H.S. Sharma
Doctoral/PhD student Dr. A.R. Kranenburg

Classification

D21300 Biochemistry
D21400 Genetics
D21800 Immunology, serology
D23220 Internal medicine
E11000 Biotechnology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation