KNAW

Onderzoek

Pre-Colombian social organisation and interaction interpreted through the...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Pre-Colombian social organisation and interaction interpreted through the study of settlement patterns. An archaeological case-study of the Pointe des Châteaux, La Désirade and les îles de la Petite Terre micro-region, Guadeloupe, F.W.I.
Looptijd 09 / 1997 - 05 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_mei_2006/waal_samenvatting.pdf
URL http://www.nieuws.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_mei_2006/waal_summary.pdf
Onderzoeknummer OND1268590

Samenvatting

Het archeologisch onderzoek naar pre-Columbiaanse sociale organisatie en interactie op het schiereiland Pointe des Châteaux en de eilanden La Désirade en Petite Terre (Guadeloupe, F.W.I.) is gebaseerd op een intensieve, systematische inventarisatie door oppervlaktewaarnemingen voor het hele onderzoeksgebied en niet alleen op opgravingsgegevens van nederzettingen, zoals gebruikelijk in de Caribische archeologie. Dit leverde een uitgebreide vindplaatscatalogus en inzicht in de locale bewoningsgeschiedenis tot de komst van Europeanen op. De oudste aanwijzingen voor bewoning dateren vanaf 400 na Chr. Men leefde in kustnederzettingen en men at knolgewassen, vis, schelpdieren, landdieren, vogels, vruchten en zaden. De voedseleconomie veranderde hierna nauwelijks. Er bestonden lange-afstand-contacten die zover reiken als het Zuid-Amerikaanse vasteland. Na 600/850 na Chr. nam het aantal dorpen toe en werden speciale plaatsen voor ceremoniële en andere activiteiten gebruikt. Veel dorpen lagen aan de kust; sommige lagen in het binnenland. Één dorp nam een centrale plaats in. Lange-afstand-contacten (die zover reiken als het vasteland en de Grote Antillen) bleven bestaan. Nieuw waren intensieve contacten over korte afstanden. Vanaf 1200/1300 na Chr. nam de bevolking af, waarschijnlijk door aantrekkingskracht van complexe samenlevingen op de Grote Antillen. Men woonde op hooggelegen locaties. Lange-afstand-contacten en locale interactienetwerken bleven bestaan. Vanaf het eind van de 15e eeuw werd het onderzoeksgebied waarschijnlijk niet meer bewoond door Amerindiaanse groepen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D37000 Archeologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie