KNAW

Research

DK-DLO: 358 Geo-information for Agriculture, Nature and the Rural Environment

Pagina-navigatie:


Update content


Title DK-DLO: 358 Geo-information for Agriculture, Nature and the Rural Environment
Period 1999 - 2003
Status Completed
Research number OND1268877

Abstract (NL)

Doel: Het programma Geografische Informatiesystemen (GIS) en Remote Sensing (RS) heeft als doel de geo-informatisering van het beleidsterrein van LNV te ondersteunen. Aan dit doel wordt invulling gegeven door het organiseren en inrichten van de geo-informatieinfrastructuur voor LNV, het opbouwen van basisbestanden en het toepassen van GIS en RS binnen de beleidstoepassingen van LNV. Daarnaast wordt methodisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van het inwinnen, opslaan, analyseren, presenteren en distribueren van geo-informatie. Beoogde kennisproducten Beleidsadvisering en Communicatie. De output van dit werkpakket bestaat vooral uit diensten, zoals het bieden van faciliteiten aan LNV onderdelen, advies, workshop, het verzorgen van opleidingen, het houden van geo-platform bijeenkomsten, het vervaardigen van kaarten, etc. Aangezien het in hoge mate een vraaggestuurd werkpakket is, is verdere concretisering op dit moment niet mogelijk. Methodiekontwikkeling en Technologische innovatie. De output van dit werkpakkket bestaat uit methoden ontwikkeling en evaluaties van bruikbare technieken voor LNV, onder andere methoden en technieken voor 3D visualisatie en virtual reality van ruimtelijke veranderingen in het landelijk gebied, methoden voor gebruik van hoge resolutie satellietbeelden en methoden voor het omgaan met kwaliteit van geo-informatie. Toepassingsgericht onderzoek. De output van dit werkpakket bestaat o.a. toepassingsgericht onderzoek op het raakvlak van de geo-informatiekunde en de toepassingsvelden groene ruimte, monitoring natuur en landschap, precisie landbeheer, oogstvoorspelling en het mondiaal milieu- en klimaatbestaat. De resultaten komen beschikbaar in de vorm van publicaties, databestanden en software-implementaties. Binnen dit werkpakket worden ook ondersteunende projecten uitgevoerd in het kader van de Natuurplan bureau functie. Deelprogramma geo-informatie infrastructuur LNV. De output van het deelprogramma bestaat uit het stimuleren van de opzet van de geo-informatie infrastructuur binnen LNV en het adviseren over de verankering hiervan in de permanente LNV organisatie Het betreft het ontsluiten van geo-informatie d.m.v. meta-informatie, het verstrekken van geo-data (o.a. TOPvector) binnen LNV en het vergroten van de toegankelijkheid van geo-informatie door het opzetten en beheren van een dienstverlening. Deze dienstverlening is bevat zowel een internet/intranet opzet als een duidelijke loketfunctie (geodesk). Daarnaast worden binnen het programma de gemeenschappelijke belangen en richtlijnen op het gebied van de geo-informatie georganiseerd, evenals de communicatie hierover. Trefwoorden: Gegevensbestanden; Geodata; Geografische informatiesystemen; Groene ruimte; ICT-toepassingen; Natuurplanbureau (toeleverend aan); Remote sensing;

Related organisations

Related people

Project leader Ir. A.H. de Bruin
Project leader Drs. A.M. Schmidt

Classification

D16000 Computer science
D16100 Computer systems, architectures, networks
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation