KNAW

Onderzoek

DK-DLO: 358 Geo-informatie voor Landbouw, Natuur en Groene Ruimte

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel DK-DLO: 358 Geo-informatie voor Landbouw, Natuur en Groene Ruimte
Looptijd 1999 - 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1268877

Samenvatting

Doel: Het programma Geografische Informatiesystemen (GIS) en Remote Sensing (RS) heeft als doel de geo-informatisering van het beleidsterrein van LNV te ondersteunen. Aan dit doel wordt invulling gegeven door het organiseren en inrichten van de geo-informatieinfrastructuur voor LNV, het opbouwen van basisbestanden en het toepassen van GIS en RS binnen de beleidstoepassingen van LNV. Daarnaast wordt methodisch onderzoek uitgevoerd op het gebied van het inwinnen, opslaan, analyseren, presenteren en distribueren van geo-informatie. Beoogde kennisproducten Beleidsadvisering en Communicatie. De output van dit werkpakket bestaat vooral uit diensten, zoals het bieden van faciliteiten aan LNV onderdelen, advies, workshop, het verzorgen van opleidingen, het houden van geo-platform bijeenkomsten, het vervaardigen van kaarten, etc. Aangezien het in hoge mate een vraaggestuurd werkpakket is, is verdere concretisering op dit moment niet mogelijk. Methodiekontwikkeling en Technologische innovatie. De output van dit werkpakkket bestaat uit methoden ontwikkeling en evaluaties van bruikbare technieken voor LNV, onder andere methoden en technieken voor 3D visualisatie en virtual reality van ruimtelijke veranderingen in het landelijk gebied, methoden voor gebruik van hoge resolutie satellietbeelden en methoden voor het omgaan met kwaliteit van geo-informatie. Toepassingsgericht onderzoek. De output van dit werkpakket bestaat o.a. toepassingsgericht onderzoek op het raakvlak van de geo-informatiekunde en de toepassingsvelden groene ruimte, monitoring natuur en landschap, precisie landbeheer, oogstvoorspelling en het mondiaal milieu- en klimaatbestaat. De resultaten komen beschikbaar in de vorm van publicaties, databestanden en software-implementaties. Binnen dit werkpakket worden ook ondersteunende projecten uitgevoerd in het kader van de Natuurplan bureau functie. Deelprogramma geo-informatie infrastructuur LNV. De output van het deelprogramma bestaat uit het stimuleren van de opzet van de geo-informatie infrastructuur binnen LNV en het adviseren over de verankering hiervan in de permanente LNV organisatie Het betreft het ontsluiten van geo-informatie d.m.v. meta-informatie, het verstrekken van geo-data (o.a. TOPvector) binnen LNV en het vergroten van de toegankelijkheid van geo-informatie door het opzetten en beheren van een dienstverlening. Deze dienstverlening is bevat zowel een internet/intranet opzet als een duidelijke loketfunctie (geodesk). Daarnaast worden binnen het programma de gemeenschappelijke belangen en richtlijnen op het gebied van de geo-informatie georganiseerd, evenals de communicatie hierover. Trefwoorden: Gegevensbestanden; Geodata; Geografische informatiesystemen; Groene ruimte; ICT-toepassingen; Natuurplanbureau (toeleverend aan); Remote sensing;

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. A.H. de Bruin
Projectleider Drs. A.M. Schmidt

Classificatie

D16000 Informatica
D16100 Computersystemen, architecturen, netwerken
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie