KNAW

Onderzoek

Psychische problemen en stoornissen bij kinderen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Psychische problemen en stoornissen bij kinderen
Looptijd 01 / 1999 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1269202
Leverancier gegevens NIVEL

Samenvatting

In het kader van deze deelstudie van de tweede Nationale Studie is nagegaan of (ouders van) kinderen met een gedefinieerde psychische stoornis (DSM-IV) hulp zoeken. In het geval ze zich tot de huisarts wenden is onderzocht met welke factoren de presentatie aan de huisarts samenhing, in hoeverre de huisarts de psychische stoornis herkende en welke zorg de huisarts verleende. Er zijn 2149 kinderen gescreend en hiervan zijn er ongeveer 360 in het longitudinale deel van het onderzoek betrokken. Het blijkt dat voor veel kinderen die wel problemen hebben, geen hulp gezocht wordt. Wanneer er wel hulp gezocht wordt, blijkt bij jongere kinderen de onderwijzer hierbij een belangrijke rol te spelen. Bij oudere kinderen, van middelbare school leeftijd, wordt de rol van de huisarts belangrijker. Gegeven de resultaten lijkt het van belang om interventies op te zetten, waarmee het hulpzoeken van (ouders van ) kinderen met gedragsproblemen of emotionele problemen wordt gestimuleerd. Van Zon/Mw is een aanvullende subsidie van drie maanden verkregen om over dat onderwerp in het voorjaar van 2005 een invitational conference te organiseren. De resultaten van het onderzoek zullen in 2005 in de vorm van een proefschrift verschijnen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23380 Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie