KNAW

Research

All you need is... home care. Matches between home care needed, indicated...

Pagina-navigatie:


Update content


Title All you need is... home care. Matches between home care needed, indicated and delivered: a study among chronic patients
Period 01 / 1999 - 04 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.nivel.nl/pdf/verpleging-en-verzorging.pdf
Research number OND1269276

Abstract (NL)

De aansluiting tussen zorgbehoeften van chronisch zieken en de geleverde thuiszorg is onderzocht, met speciale aandacht voor de onafhankelijke indicatiestelling als verbindende schakel daartussen. Uit onderzoek blijkt dat 75% zowel een goede aansluiting ervaart tussen hun zorgbehoeften en de geïndiceerde zorg als tussen de geïndiceerde zorg en de geleverde thuiszorg. Dossieronderzoek toont echter aan dat feitelijke aansluitingen veel slechter zijn: slechts één op de zes kreeg een bij diens zorgbehoeften passende indicatie en dienovereenkomstige thuiszorg. Mantelzorg is verantwoordelijk voor het voldoen aan het leeuwendeel (circa 60%) van de zorgbehoeften. 65-Plussers en vrouwen blijken vaker benadeeld te worden bij indicatiestelling en/of zorgverlening.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. J. van der Zee
Co-supervisor Prof.dr. A.L. (Anneke) Francke
Doctoral/PhD student Dr. M. Algera

Classification

D23370 Social medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation