KNAW

Research

TRAILS (TRacking Adolescents' Individual Life Survey)

Pagina-navigatie:


Update content


Title TRAILS (TRacking Adolescents' Individual Life Survey)
Period 01 / 2000 - 12 / 2016
Status Current
Dissertation Yes
URL http://www.trails.nl
Research number OND1269562
Data Supplier Projectleider; Website Nederlands Jeugd Instituut

Abstract

Longitudinal study of the development of mental and physical health and (anti/pro) social behaviour from age 11 through at least 25.

Abstract (NL)

Longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en (anti/pro) sociaal gedrag vanaf 11 jaar tot minimaal 25 jaar.
TRAILS is een grootschalig onderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren op weg naar de volwassenheid. De belangrijkste doelen van TRAILS zijn: - Het onderzoeken van determinanten van emotionele en gedragsproblemen en het (sociaal) functioneren van adolescenten, alsmede de mechanismes die aan verbanden tussen determinanten en uitkomst ten grondslag liggen. - In het bijzonder, onderzoek naar het samenspel van individuele kenmerken en omgevingsfactoren. - Het onderzoeken van zorggebruik en behoefte. - Het onderzoeken van de gevolgen van emotionele en gedragsproblemen voor het functioneren op diverse levensterreinen. - Het verspreiden van kennis die TRAILS oplevert onder (inter)nationale vakgenoten, werkers in de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Van een cohort van 2230 jongeren uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen worden eenmaal per twee jaar gegevens verzameld van hun 10e tot hun 24e levensjaar. Data van meerdere informanten (deelnemer, ouders, leerkrachten, klasgenoten, broer/zus) worden verzameld. De eerste meting vond plaats in 2001 en 2002. In 2008 is gestart met de vierde meting. De kenmerken die TRAILS peilt zijn: uitgebreide (sociaal) demografische kenmerken, psychische gezondheid en aanpassing, biografie en life events, lichamelijke gezondheid en ontwikkeling, sociale cognitie, intelligentie en schoolprestaties, biologische markers, zorggebruik en zorgbehoefte, DNA (uit wangslijmvlies en bloed) en antisociaal gedrag. TRAILS zal het verband vastleggen tussen het gebruik van alcohol en drugs en de lichamelijke gezondheid. De lichamelijke gezondheid wordt onder andere bepaald aan de hand van neuropsychologische gegevens, lengte en gewicht, huidplooien, hartslag en bloeddruk en de analyse van speeksel. TRAILS meet ook het voorkomen van psychische problemen. Met name richt TRAILS zich op emotionele problemen zoals depressie en gedragsproblemen zoals antisociaal gedrag. Pesten op school is een thema waar TRAILS veel aandacht aan besteed. Naast dit algemene jongerenonderzoek is er in 2004 een kleinere studie gestart naar 543 jongeren die al eens met de geestelijke gezondheidszorg in contact zijn geweest (klinisch cohort).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. S.M. Lindenberg
Project leader Prof.dr. R.B. Minderaa
Project leader Prof.dr. J. Ormel
Project leader Prof.dr. F.C. Verhulst
Project leader Prof.dr. W.A.M. Vollebergh

Related research (lower level)

Classification

D52000 Educational theory
D60000 Social sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation