KNAW

Research

The effect of roles on CSCL

Pagina-navigatie:


Update content


Title The effect of roles on CSCL
Period 01 / 1999 - 11 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.ou.nl/info-alg-english-r_d/OTEC_research/publications/jan%20willem%20strijbos/Dissertation_Strijbos__Online_rev_22-11-04.pdf
Research number OND1270490
Data Supplier Website OU

Abstract

This project researches support provisions within ICT-based collaborative learning environments and looks especially at role modeling tools in this context. The research builds upon the recent development towards competence-based learning in higher education. Inherent to this new paradigm, collaborative learning is seen as a major focus of research. At a theoretical level, these educational positions are discussed within the framework of social constructivist learning. Moreover, the research builds upon the potential of GroupWare as an ICT-provision to support this new way of learning. Looking at GroupWare to realize the ideals of competence-based learning, the fact that we build upon collaborative learning and the constructivist positions, a theoretical and empirical problem is put forward as to support provisions that might be needed in such ICT environments. In this context, this research focuses upon role modeling support provisions embedded in these GroupWare environments. This brings us to the central research question: What are the functions and effects of role modeling tools that are offered as support provisions within ICT-based collaborative learning environments? Three experiments are foreseen in the higher education context of law education. Groups of students will deal with conflict resolution problems in the area of international law.

Abstract (NL)

Laat studenten die online moeten samenwerken vooraf kiezen welke rol ze gaan vervullen binnen de groep. Deze simpele en goedkope ingreep is voldoende om de kwaliteit van de samenwerking, de tevredenheid over de samenwerking en de houding ten opzichte van samenwerken te verbeteren. Bovendien voorkom je profiteurs in de groep. Dit is een greep uit de resultaten van het promotieonderzoek The effect of roles on CSCL waarop Jan-Willem Strijbos op 12 november hoopt te promoveren aan de Open Universiteit Nederland. Subtiel beïnvloeden Jan-Willem Strijbos heeft een heel subtiele manier gevonden om de online samenwerking te verbeteren. In zijn onderzoek legde hij de deelnemers aan het begin van de samenwerking een aantal functionele rollen voor: projectplanner, communicator, rapporteur en dataverzamelaar. Hij vroeg hun om voor zichzelf te bepalen welke rol ze wilden vervullen en dat aan hem door te geven. Hij legde hen dus geen rol op én hij rekende ze achteraf ook niet op af op de manier waarop ze de gekozen rol vervulden. Analyse van e-mail Strijbos onderzocht het gevolg van deze subtiele ingreep, onder andere door het onderlinge e-mailverkeer te analyseren. Hij stelde vast dat binnen de groepen de participatie verbeterde, dat de groepsleden hun activiteiten beter coördineerden en bewuster bezig waren met het samenwerken, dat er minder irritatie was en dat de tevredenheid over het proces en de samenwerking duidelijk toenam. Minder profiteurs Een ander aspect betreft de aanwezigheid van een profiteur in de groep. Zo n free rider laat anderen het werk doen, draagt zelf weinig bij, maar profiteert wel mee van het groepsresultaat. Online samenwerken maakt profiteren nog makkelijker: de groepsleden zien elkaar niet en kunnen elkaar niet onmiddellijk corrigeren. Profiteursgedrag leidt bijna altijd tot irritaties binnen de groep, maar het kan ook leiden tot een aversie tegen groepswerk in het algemeen. De inzet van rollen leidde tot beduidend minder profiteursgedrags, mede doordat ieder groepslid nu een duidelijk herkenbare taak heeft waarop anderen hem/haar kunnen aanspreken. Leerresultaat Deze simpele en goedkope ingreep betekende dus een grote verbetering in het samenwerken via de computer. Dat staat los van het leerresultaat: er was namelijk geen significant verschil in leerresultaat tussen groepen mét functionele rollen en groepen zónder functionele rollen. Desalniettemin kan deze positievere ervaring van efficient en effectief samenwerken bijdragen aan de inbedding en acceptatie van online samenwerken in zowel het onderwijs als de latere beroepspraktijk.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.M.G. (Wim) Jochems
Project leader Prof.dr. R.L. Martens
Doctoral/PhD student Dr. J.W. Strijbos

Classification

D16200 Software, algorithms, control systems
D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation