KNAW

Onderzoek

The Begak ( Ida'an) Language of Sabah

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The Begak ( Ida'an) Language of Sabah
Looptijd 12 / 1999 - 06 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1270494

Samenvatting

Nelleke Goudswaard beschrijft in haar proefschrift de grammatica van het Begak (Ida"an), een inheemse taal van Maleisiƫ. Deze taal wordt gesproken door ongeveer zesduizend mensen aan de oostkust van de Maleisische deelstaat Sabah, op Borneo. De taal bestaat uit twee dialecten: het Ida"an dialect, dat 4,5 duizend sprekers telt, en het Begak, dat ongeveer vijftienhonderd mensen spreken. Goudswaard concentreert zich op het Begak dialect. Dankzij het onderzoek komt de taal in aanmerking voor opname in het lesprogramma van de lagere school op Borneo.Voor haar onderzoek deed de promovenda ruim anderhalf jaar veldwerk in Sabah. In die tijd woonde zij in een gastgezin en leerde zij Begak spreken. Haar beschrijving van het Begak is voornamelijk gebaseerd op spontaan taalgebruik. Door volksverhalen, conversaties, recepten en toespraken op cassette op te nemen en met een moedertaalspreker van het Begak uit te werken, heeft Goudswaard de klankleer, de woordvolgorde, de werkwoordsvervoeging en andere patronen van de taal in kaart gebracht.Het Begak (Ida"an) maakt deel uit van de Austronesische taalfamilie, een taalfamilie waartoe de meeste talen van Maleisiƫ, Indonesiƫ, de Filippijnen, Taiwan en Madagascar behoren. Veel van deze talen worden bedreigd met "uitsterven"; het is voor de taalwetenschap van groot belang deze te documenteren. Jonge kinderen spreken weliswaar nog Begak, maar het dialect staat onder zware druk van de nationale taal, het Maleis. Dankzij de beschrijving van de grammatica krijgt het Begak meer prestige voor de sprekers en komt de taal in aanmerking om te worden opgenomen in het schoolprogramma.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D36900 Overige taalgroepen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie