KNAW

Research

Upswing in folk piety in the Northern Netherlands in the late middle ages (1400-1580)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Upswing in folk piety in the Northern Netherlands in the late middle ages (1400-1580)
Period 07 / 2001 - 11 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1270673

Abstract (NL)

Onderzoek op het gebied van de uitwendige vormen van volks- of lekendevotie op basis van seriële of semi-seriële bronnen en met toepassing van kwantitatieve methoden. Het thema sluit aan bij de aandacht die binnen het leerstoelgebied gegeven wordt aan socio-religieuze onderwerpen uit de late middeleeuwen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. K. Goudriaan
Doctoral/PhD student Drs. A.J. Speetjens

Related research (upper level)

Classification

A85200 Philosophy of life and religion
D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation