KNAW

Research

Upswing in folk piety in the Northern Netherlands in the late middle ages (1400-1580)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Upswing in folk piety in the Northern Netherlands in the late middle ages (1400-1580)
Period 07 / 2001 - 11 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1270673

Abstract (NL)

Onderzoek op het gebied van de uitwendige vormen van volks- of lekendevotie op basis van seriële of semi-seriële bronnen en met toepassing van kwantitatieve methoden. Het thema sluit aan bij de aandacht die binnen het leerstoelgebied gegeven wordt aan socio-religieuze onderwerpen uit de late middeleeuwen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. K. Goudriaan
Doctoral/PhD student Drs. A.J. Speetjens

Related research (upper level)

Classification

D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation