KNAW

Research

Legal succession in environmental law

Pagina-navigatie:


Update content


Title Legal succession in environmental law
Period 10 / 1997 - 11 / 2003
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1271128

Abstract (NL)

Probleemstelling : 1) Wat bepaalt de mogelijkheid van overgang van rechten en/of plichten in het bestuursrechtelijk milieurecht : - zijn er criteria te onderscheiden op grond waarvan bepaald kan worden of rechten en/of plichten in het bestuursrechtelijk milieurecht overdraagbaar zijn? - zo ja, welke criteria zijn dat? - gelden deze ook als de desbetreffende regeling niets omtrent overgang bepaalt? 2) Welke procedure(s) geldt (gelden) voor overgang? 3) Wat zijn de gevolgen van overgang?

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. P.J.J. van Buuren
Project leader Prof.mr. G.T.J.M. Jurgens
Doctoral/PhD student Dr.mr. C.L. Knijff

Classification

D41500 Interdisciplinary branches of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation