KNAW

Research

Risk perception, decision-making and psychological well-being of pregnant...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Risk perception, decision-making and psychological well-being of pregnant women who are offered prenatal screening for congenital defects
Period 09 / 1999 - 12 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1271353
Data Supplier Website EMGO

Abstract (NL)

Uit het promotieonderzoek van Anke Kleinveld blijkt dat het aanbieden van prenatale screeningstesten geen nadelige psychologische gevolgen heeft voor de meeste zwangere vrouwen. De hechting aan het kind neemt toe tijdens de zwangerschap, ongeacht het al of niet aanbieden van prenatale screening. Ook op gevoelens van angst en andere emoties heeft het aanbieden van screening geen negatieve invloed. De vrouwen die een verhoogde kansuitslag krijgen ervaren wel een toename in angst, maar deze neemt weer af na een gunstige uitslag van een diagnostische test. Sinds vorig jaar worden alle zwangere vrouwen in Nederland geïnformeerd over prenatale screeningstesten. Door middel van een echo en een bloedtest kan worden bepaald of de zwangere vrouw een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met een bepaalde aandoening. Als mogelijk nadeel van de screeningstesten werd gezien dat zij zwangere vrouwen onnodig belasten met zorgen over afwijkingen bij hun kind en dat vrouwen zich pas gaan hechten aan hun ongeboren kind als de testuitslag gunstig is. Uit Kleinvelds onderzoek blijkt ook dat vrouwen die op basis van een geïnformeerde beslissing hadden besloten om prenatale screening te laten doen, een minder heftige emotionele reactie hadden na het krijgen van een verhoogde kansuitslag dan vrouwen die geen beslissing op basis van de verkregen informatie hadden genomen. Een van de aanbevelingen die zij daarom doet in haar proefschrift is dat vrouwen geholpen moeten worden om een beslissing te kunnen maken door de aangeboden informatie. Dit is een belangrijke taak voor zwangerschapsbegeleiders.

Related organisations

Related people

Classification

D23220 Internal medicine
D23350 Psychiatry, clinical psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation