KNAW

Research

Strenghtening of positive interaction among depressive mothers and their...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Strenghtening of positive interaction among depressive mothers and their babies: a research into the effect of a preventive programme among mother and child
Period 09 / 1998 - unknown
Status Completed
Research number OND1271634

Abstract

1. Are the quality of the mother-child interaction, the sensitive responsivity of the mother and the feeling of safety of the child, significantly increased as a result of the preventive intervention? 2. Do the children show as a result of the intervention a better cognitive development and less emotional and behavioral problems?

Abstract (NL)

Zijn de kwaliteit van de moeder-kind interactie, de sensitieve responsiviteit van de moeder en het gevoel van veiligheid bij het kind, significant toegenomen ten gevolge van de preventieve interventie? 2. Vertonen de kinderen ten gevolge van de interventie een gunstiger cognitieve ontwikkeling en minder emotionele- en gedragsproblemen? 30 - 70% van de kinderen van een ouder met psychiatrische problemen ontwikkelt zelf ernstige psychische problemen, in de helft van de gevallen met een chronisch karakter (Rutter e.a.1984). Kinderen van ouders met een klinische depressie hebben 6 maal grotere kans op depressie in engere zin in vergelijking met kinderen van niet-depressieve ouders (Downey&Coyne, 1990). Onderzoeken naar de moeder-kind- interactie melden dat depressieve moeders niet adequaat reageren op de behoeften van het jonge kind. Als dit tekort niet zeer vroegtijdig gecorrigeerd of gecompenseerd wordt treden duurzame problemen op in de emotionele ont- wikkeling van een kind. Kinderen van depressieve moeders delen minder hun gevoelens, interacteren minder, zijn minder geconcentreerd en reageren negatiever. Ze zijn minder sociaal naar vreemden (Murray&Cooper, 1997). Ongeveer 45% is onveilig gehecht Murrray (1997). Kinderen ouder dan vijf jaar lopen minder risico. Voor de risicogroep van zeer jonge kinderen is door RIAGG IJsselland eenpreventieprogramma ontwikkeld. Doel van de interventie is het behouden, resp. herstellen van natuurlijke communicatie tussen moeder en kind door het vroegtijdig versterken en vermeerderen van positieve interacties, met name door een grotere sensitieve responsiviteit van de moeder. Ouders en kind worden in 5-8 huisbezoeken begeleid door een preventiewerker, met behulp van instructie, praktische en didactische ondersteuning, bekrachtiging van positieve interacties, modeling en technieken uit de video-hometraining. De eerste resultaten van deze interventie zijn bemoedigend. De verbetering van de relatiemoeder-kind en de kwaliteit van de zorg is duidelijk zichtbaar. Voor uitspraken over een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen als gevolg van de interventie is een gerandomiseerd effectonderzoek nodig.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. C.M.H. Hosman

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation