KNAW

Research

Legal information systems and how to find the truth in Dutch civil law cases

Pagina-navigatie:


Update content


Title Legal information systems and how to find the truth in Dutch civil law cases
Period 01 / 2001 - 12 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1272931

Abstract

What will be the contribution of different conceptions of truth criteri for the development and evaluation of effective legal information systems? To be able to answer the research question, we discuss the special nature of Dutch civil law, and indicate the way in wich the notion of truth may be a guiding priciple in this domain. We investigate to what extent notions of truth are employed in the domain of legal information systems.Of course, the notions are compared with the equivalent notions that are further elaborated on in philosophy. The role of these truth criteria will also be examined with respect to the application of information systems.

Abstract (NL)

Welke bijdrage kunnen de verschillende waarheidscriteria leveren voor de ontwikkeling en evaluatie van effectieve juridische informatiesystemen? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, bespreken we het speciale karakter van het Nederlandse civiele recht en geven we aan op welke wijze de notie van waarheid een leidende rol speelt in dit domein. We onderzoeken tot op welke hoogte de notie waarheid wordt gebruikt in juridische informatiesystemen. De noties van deze twee domeinen worden vergeleken met overeenkomstige noties van waarheid die verder zijn ontwikkeld door middel van theorie├źn in de filosofie. De rol van deze criteria zal verder worden nagegaan aangaande de toepassing van informatiesystemen.

Related organisations

Related people

Classification

D41500 Interdisciplinary branches of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation