KNAW

Onderzoek

Dynamiek en kwaliteit van procesrecht

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Dynamiek en kwaliteit van procesrecht
Looptijd 01 / 1998 - 12 / 2002
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1273032

Samenvatting

In het VF-programma `Dynamiek en kwaliteit van procesrecht' staat een aantal thema's centraal, die met de dynamiek of de kwaliteit van procedures en dikwijls met beide te maken hebben. De keuze voor deze thema's is ingegeven door ontwikkelingen die zich in de samenleving manifesteren. Bij de schets van de thema's en de aanduiding van de voorgenomen onderzoeksprojecten wordt weliswaar een onderverdeling aangebracht, doch hierbij moet worden bedacht dat de geselecteerde thema's, overeenkomstig de maatschappelijke ontwikkelingen, niet op zichzelf maar in onderlinge samenhang moeten worden bezien. De vier brede maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijke invloed uitoefenen op het procesrecht en de verbindende thema's voor dit onderzoeksprogramma vormen, zijn: A) snelheid en effectiviteit als zelfstandig procedurevereiste; B) massaliteit, schaalvergroting en collectivering; C) alternatieven in en voor handhaving; D) internationalisering. Bij de diverse projecten die onder de noemer van een of meerdere thema's worden uitgevoerd staat één onderzoeksvraag centraal: `hoe moet het procesrecht worden ingericht om te voldoen aan de eisen die daaraan in een veranderende samenleving worden gesteld, met inachtneming van algemeen aanvaarde en fundamenteel geachte beginselen van behoorlijk procesrecht?' Deze algemene onderzoeksvraag resulteert in een aantal deelprojecten. Een aantal projecten is algemeen van aard. Sommige projecten daarentegen verlangen specifieke expertise en op de betreffende problematiek toegesneden remedies.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie