KNAW

Research

Re-evaluation of the primacy of the legislator

Pagina-navigatie:


Update content


Title Re-evaluation of the primacy of the legislator
Period 01 / 2000 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1273036

Abstract (NL)

Het centrale thema van het VF-programma "De herijking van het primaat van de wetgever, over de grondslagen en de werking van wetgeving", is de betekenis van wetgeving in onze democratische rechtsstaat. Het programma omvat drie deelprogramma's: 1. Grondslagen voor een vernieuwde kijk op wetgeving. 2. Verbinding tussen regelgeving en uitvoering, toezicht en handhaving daarvan. 3. Interactie tussen wetgever en rechter. De diverse onderzoeksprojecten worden in beginsel binnen een van deze drie deelprogramma's uitgevoerd. Ook is het denkbaar dat bepaalde onderzoeksprojecten zich tot meer dan één deelprogramma uitstrekken. Het onderzoek omvat zowel de meer algemene thema's op het terrein van de wetgeving, als specifieke vragen op de functionele rechtsgebieden (zoals het milieurecht, het sociaal recht en het personen- en familierecht). Waar mogelijk is dit onderzoek op de functionele rechtsgebieden ook gegroepeerd rond thema's in de deelprogramma's. Dit maakt het mogelijk de onderzoeksresultaten met elkaar in verband te brengen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. Ph. Eijlander
Project leader Prof.dr. W.J. Witteveen

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation