KNAW

Research

Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Moet het begrip inrichting...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Moet het begrip inrichting worden behouden als aangrijpingspunt van de regulering in hoofdstuk 8 Wm?
Period 01 / 1999 - 06 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1273050

Abstract (NL)

Een belangrijke milieuwet is de Wet milieubeheer (Wm). Op grond van hoofdstuk 8 Wm worden menselijke activiteiten genormeerd, met als doel de omgeving te beschermen tegen de nadelige activiteiten die die activiteiten veroorzaken. Het begrip inrichting is daarbij een kernbegrip. Evenwel is het een begrip waarvan de dekking niet altijd even helder is en dat binnen de vakliteratuur veel critici heeft. Valérie van 't Lam heeft in haar proefschrift onderzocht in hoeverre het begrip inrichting als aangrijpingspunt van de regulering in hoofdstuk 8 Wm dient te worden herzien. Volgens de promovenda hoeft het begrip inrichting als zodanig niet te worden losgelaten en kunnen de knelpunten binnen het systeem van de wet worden opgelost. Wel doet zij enkele voorstellen om het begrip inrichting en het juridische kader waarbinnen het begrip functioneert te wijzigen, teneinde de knelpunten op te lossen.

Related organisations

Related people

Classification

D41600 International law
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation