KNAW

Onderzoek

Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Moet het begrip inrichting...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het begrip inrichting in de Wet milieubeheer. Moet het begrip inrichting worden behouden als aangrijpingspunt van de regulering in hoofdstuk 8 Wm?
Looptijd 01 / 1999 - 06 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1273050

Samenvatting

Een belangrijke milieuwet is de Wet milieubeheer (Wm). Op grond van hoofdstuk 8 Wm worden menselijke activiteiten genormeerd, met als doel de omgeving te beschermen tegen de nadelige activiteiten die die activiteiten veroorzaken. Het begrip inrichting is daarbij een kernbegrip. Evenwel is het een begrip waarvan de dekking niet altijd even helder is en dat binnen de vakliteratuur veel critici heeft. Valérie van 't Lam heeft in haar proefschrift onderzocht in hoeverre het begrip inrichting als aangrijpingspunt van de regulering in hoofdstuk 8 Wm dient te worden herzien. Volgens de promovenda hoeft het begrip inrichting als zodanig niet te worden losgelaten en kunnen de knelpunten binnen het systeem van de wet worden opgelost. Wel doet zij enkele voorstellen om het begrip inrichting en het juridische kader waarbinnen het begrip functioneert te wijzigen, teneinde de knelpunten op te lossen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41600 Internationaal recht
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie