KNAW

Research

Standards, Soil, Science and Policy. Labelling usable knowledge for soil...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Standards, Soil, Science and Policy. Labelling usable knowledge for soil quality standards in the Netherlands 1971-2000
Period 09 / 1997 - 10 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1273382

Abstract (NL)

Hoe wordt de hoogte van een bodemkwaliteitsnorm norm eigenlijk bepaald? Welke rol spelen wetenschappers en beleidsmakers daarbij? In het proefschrift van Astrid Souren staat de selectie van bruikbare kennis voor de drie opeenvolgende normen in Nederland tussen 1971 en 2000 centraal. Sourens onderzoek laat zien dat wetenschap en beleid steeds meer verweven zijn, met de daarbij behorende vraagstukken over de verdeling van verantwoordelijkheden. Die selectie onderzocht ze met de twee concepten: 'grenswerk' en 'institutionele context'. Het eerste concept gebruikte ze om de grens tussen wetenschap en beleid in dat selectieproces te onderzoeken. Met het tweede concept onderzocht ze het verband tussen die argumenten en de bredere context van bodembeleid en -onderzoek. Bodemkwaliteitsnormen zijn beleidsinstrumenten waarmee het onderscheid tussen 'schone bodem' en 'verontreinigde bodem' wordt gemaakt. Dat onderscheid is voor elke stof afzonderlijk vastgesteld. Zo is de bodemkwaliteitsnorm voor koper in 1988 vastgesteld op 35 mg per kg grond: bodems met 36 mg of meer per kg grond worden als 'verontreinigd' aangemerkt. Overschrijding van die norm heeft vaak ingrijpende maatregelen zoals afgraven tot gevolg. Wetenschap en beleid verweven De resultaten van Sourens onderzoek laten zien dat wetenschap en beleid steeds meer verweven zijn, met de daarbij behorende vraagstukken over de verdeling van verantwoordelijkheden. De veronderstelling dat de wetenschap alleen uitspraken doet over die stofconcentratie, en dat beleid gaat over het vaststellen van de gevolgen van overschrijding is nog algemeen gangbaar. Formeel kan dat zo zijn, maar Souren laat zien dat die voorstelling niet overeenkomt met de praktijk. Haar onderzoek laat verder zien dat de argumenten die worden gebruikt voor de selectie van bruikbare kennis zijn verbonden met de bredere context van bodembeleid en -onderzoek. Zo is de voortgang van het bodembeleid, de introductie van de risicobenadering en de toegenomen aantallen en diversiteit van de partijen betrokken bij vaststelling en implementatie van normen terug te zien in de argumentatie voor selectie van bruikbare kennis.

Related organisations

Related people

Classification

D18100 Exploitation and management physical environment
D22400 Ecology
D22700 Toxicology (plants, invertebrates)
D42000 Political and administrative sciences
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation