KNAW

Research

Ascetic transformation and the interpretation of scripture: the role of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Ascetic transformation and the interpretation of scripture: the role of biblical exegesis within early Christian hagiography
Period 01 / 1999 - 11 / 2003
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1273625
Data Supplier Website NOSTER

Abstract

The project's aim is to compare five important saint's lives from both the eastern (Greek) and the western (Latin) traditions within early Christianity in order to assess the use of scripture in popular ascetic literature from the fourth to sixth centuries C.E. The following works will be studied: the Greek Life of Antony, written by Athanasius in fourth century Egypt; the Greek Life of Macrina, written by Gregory of Nyssa in Asia Minor; the Latin Life of Paul, written by Jerome in Syria; the Latin Life of Martin, written by Sulpicius Severus in fourth century Gaul, and the Latin life of Saint Benedict, written by Gregory the Great in Rome, sixth century C.E. This project wants to reflect upon the inventory of biblical quotations and allusions. It also plans to probe deeper by describing the various ways in which the Bible influenced the form and contents of these early Christian bestsellers both directly and indirectly. Bringing into focus the hermeneutical presuppositions which determine the use of scripture by the different authors, the project aims at a theological evaluation of the hagiographical works concerned. Thus, the exegetical-theological structure of the Lives will be the object of research, while the various patterns found will be brought to bear on each other.

Abstract (NL)

Het project wil vijf belangrijke heiligenlevens uit het vroege christendom van het Griekse Oosten en het Latijnse Westen vergelijken om aldus een beeld te krijgen van het bijbelgebruik in de populaire ascetische literatuur van de 4e tot en met de 6e eeuw na Christus. Het betreft de twee Griekse levens van Antonius (door Athanasius van Alexandrië, Egypte) en van Macrina (door Gregorius van Nyssa in Klein-Azië) en de twee Latijnse levens van Martinus (door Sulpicius Severus in Gallië) en van Benedictus (door Gregorius de Grote in Rome) met als scharnier daartussen het Latijnse leven van de heremiet Paulus door de westerse auteur Hiëronymus (geschreven in Syrië). Naast bestudering van geïnventariseerde bijbelcitaten richt het onderzoek zich vooral op de vraag naar de brede invloed (direct, maar ook indirect) die de bijbel uitoefende op de vorm en inhoud van deze christelijke bestsellers. Een verheldering van de hermeneutische processen die bij het bijbelgebruik van de verschillende auteurs een rol spelen, moet leiden tot een verdieping in de theologische waardering van de hagiografische werken. De exegetisch-theologische structuur van de werken wordt dus onderzocht en de verschillende gevonden patronen worden met elkaar in verband gebracht.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.P. Orbán
Supervisor Prof.dr. W. Otten
Doctoral/PhD student Dr. N.M. Vos

Classification

D33000 Theology and religious studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation