KNAW

Research

The ontogenesis of spontaneous locomotion in normal and abnormal infants:...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The ontogenesis of spontaneous locomotion in normal and abnormal infants: a neurophysiological study
Period 01 / 1990 - unknown
Status Completed
Research number OND1273887

Abstract

Polygraphical analysis of behavioural states and their effect on the generation of movement patterns in the young infant. Analysis of spontaneous locomotion by means of simultaneous registration of video, kinematic moevements and multiple EMGs. In very young infants it concerns the analysis of so-called generalized movements, in older infants the development of posture control during e.g. grabbing and walking, both with normal children and children with cerebral paresis.

Abstract (NL)

De polygrafische analyse van gedragstoestanden en hun effect op de generatie van bewegingspatronen bij de jonge zuigeling. Analyse van spontane motoriek door middel van simultane registratie van video, kinematische gegevens en multiple EMGs. Bij zeer jonge baby's gaat het om de analyse van zogenaamde gegeneraliseerde bewegingen, bij oudere zuigelingen om de ontwikkeling van houdingsregulatie tijdens bijvoorbeeld grijpen en lopen, zowel bij gezonde als bij CP-kinderen. Het betreft een langlopend onderzoek.

Related organisations

Related people

Researcher I.B.M. van de Fits
Project leader Prof.dr. M. Hadders-Algra

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D21200 Biophysics, clinical physics
D21700 Physiology
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D23361 Neonatology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation