KNAW

Onderzoek

Kwaliteit van vragen naar alcoholconsumptie. Vervolg op 'Respons en...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwaliteit van vragen naar alcoholconsumptie. Vervolg op 'Respons en datakwaliteit bij post-enquêtes over alcoholconsumptie'
Looptijd 05 / 1999 - 11 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1274464
Leverancier gegevens IVO

Samenvatting

Bij methodologische studies uit verschillende velden naar schriftelijke enquêtes worden steeds meer vragen gesteld over de validiteit en betrouwbaarheid van dit type onderzoek. Twee grote problemen blijken zich voor te doen die de validiteit en betrouwbaarheid van onderzoeksdata bedreigen, te weten de nonrespons en de kwaliteit van de zelfgerapporteerde data. Dit geldt met name ook voor het onderzoek naar alcoholconsumptie. In dit project worden beide problemen onderzocht. Het onderzoek bestaat uit een non-respons onderzoek en een datakwaliteit-onderzoek. Ieder onderzoeksdeel omvat een kwalitatief en een kwantitatief gedeelte. In het non-respons-onderzoek worden de soort en ernst van de bias van nonrespons onderzocht. Bij het kwalitatieve gedeelte van het datakwaliteitsonderzoeksdeel wordt achterhaald welke problemen respondenten eventueel hebben tijdens het invullen van de vragenlijst. De belangrijkste factor die de kwaliteit van zelfgerapporteerde data beinvloedt is waarschijnlijk de formulering van de vragen. Het effect hiervan wordt onderzocht in het kwantitatieve gedeelte van het datakwaliteit-onderzoek : Verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de kwaliteit van instrumenten voor de meting van alcoholconsumptie zoals de klassieke Quantity-Frequency vragen en het open interview over drinkgedrag.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D60000 Sociale wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie