KNAW

Research

Hydrological building stones 'Regge and Dinkel'

Pagina-navigatie:


Update content


Title Hydrological building stones 'Regge and Dinkel'
Period 01 / 2000 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1275646

Abstract (NL)

Ten behoeve van het juiste kwantiteitsbeheer en het handen en voeten geven aan 'Water als Ordenend Principe', is een proces van kennisactualisatie en -vernieuwing nodig: de hydrologische 'bouwstenen'.
In deze periode zullen de volgende 'bouwstenen' middels onderzoek ingevuld worden
1. Actualisatie Grondwatertrappen (met Alterra)
2. Watersysteembeschrijving (met NITG/TNO)
3. Basisgegevens geohydrologie (met NITG/TNO)
4. Grondwatermodel WRD (met NITG/TNO)
5. Modelllering stroomgebied Regge (met WL)
6. Bepaling referentie grondwaterstanden (met Alterra)

Related organisations

Secretariat Water Control 'Vechtstromen'
Commissioner Water Control 'Vechtstromen'
Collaboration TNO (TNO)
Collaboration Alterra (WUR)

Related people

Researcher E. Broere
Researcher T. Croese
Researcher J. Medenblik
Researcher J. van de Scheer
Researcher IJ. Uunk
Researcher B. Worm
Researcher M. Zonderwijk
Project leader S. Monincx

Classification

D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation