KNAW

Onderzoek

Hydrologische Bouwstenen Regge en Dinkel

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Hydrologische Bouwstenen Regge en Dinkel
Looptijd 01 / 2000 - 12 / 2003
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1275646

Samenvatting

Ten behoeve van het juiste kwantiteitsbeheer en het handen en voeten geven aan 'Water als Ordenend Principe', is een proces van kennisactualisatie en -vernieuwing nodig: de hydrologische 'bouwstenen'.
In deze periode zullen de volgende 'bouwstenen' middels onderzoek ingevuld worden
1. Actualisatie Grondwatertrappen (met Alterra)
2. Watersysteembeschrijving (met NITG/TNO)
3. Basisgegevens geohydrologie (met NITG/TNO)
4. Grondwatermodel WRD (met NITG/TNO)
5. Modelllering stroomgebied Regge (met WL)
6. Bepaling referentie grondwaterstanden (met Alterra)

Betrokken organisaties

Penvoerder Waterschap Vechtstromen
Opdrachtgever Waterschap Vechtstromen
Samenwerking TNO (TNO)
Samenwerking Alterra (WUR)

Betrokken personen

Onderzoeker E. Broere
Onderzoeker T. Croese
Onderzoeker J. Medenblik
Onderzoeker J. van de Scheer
Onderzoeker IJ. Uunk
Onderzoeker B. Worm
Onderzoeker M. Zonderwijk
Projectleider S. Monincx

Classificatie

D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie