KNAW

Research

Codification principles of environmental law

Pagina-navigatie:


Update content


Title Codification principles of environmental law
Period 01 / 2000 - unknown
Status Completed
Research number OND1276587

Abstract (NL)

In dit project staat de vraag centraal welke beginselen van milieurecht kunnen worden onderscheiden en of en in hoeverre het gewenst is om deze beginselen in wetgeving - gedacht kan worden aan de Wet milieubeheer - te verankeren. Het onderzoek omvat een rechtsvergelijking met andere landen; tevens wordt gekeken naar de doorwerking van in internationale verdragen en verklaringen besloten liggende beginselen.

Related organisations

Related people

Related research (upper level)

Classification

D41400 Constitutional and administrative law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation