KNAW

Onderzoek

Boek- en lezersgeschiedenis

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Boek- en lezersgeschiedenis
Looptijd 01 / 1998 - 01 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1276729

Samenvatting

In dit project gaat het om het totstandbrengen van een becommentarieerde uitgave van boekenlijsten uit en rond de Academiebibliotheken van Franeker en Groningen als fundamentele bronnen voor de intellectuele geschiedenis van het noordoosten van Nederland in de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd.

Betrokken organisaties

Penvoerder Fryske Akademy (KNAW)
Samenwerking Huygens ING (KNAW)

Betrokken personen

Onderzoeker Prof.dr. G.T. Jensma
Projectleider Prof.dr. Ph.H. Breuker
Projectleider Dr. O. Weijers
Projectleider Dr. L. Wierda

Classificatie

D31000 Boek-, bibliotheek- en informatiewetenschappen
D34200 Middeleeuwen
D34300 Moderne en contemporaine geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie