KNAW

Research

Language and literacy development in children with specific language impairment

Pagina-navigatie:


Update content


Title Language and literacy development in children with specific language impairment
Period 01 / 1998 - 01 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1276768

Abstract (NL)

Marjolijn van Weerdenburg onderzocht de taal- en leesontwikkeling van kinderen tussen zes en tien jaar met een specifieke taalstoornis (Specific Language Impairment). Deze kinderen hebben een grote achterstand op het gebied van taal, maar hebben geen problemen met niet-talige gebieden. Taal- en leesvaardigheden zijn nauw met elkaar verbonden. Verschillende taaldomeinen kunnen direct én indirect de leesvaardigheid gedurende de schoolleeftijd beïnvloeden. Daarom hebben de meeste van deze kinderen ook ernstige leesproblemen. Binnen één en hetzelfde kind kunnen problemen op één taaldomein een negatieve werking hebben op andere taaldomeinen. En ernstige uitval op meer domeinen kan vervolgens weer extra negatief uitpakken voor zowel de taal- als leesontwikkeling. Omgekeerd kan interventie op een taaldomein ook positieve effecten hebben voor andere taaldomeinen. Een breed interventieprogramma lijkt dan ook effectiever dan een interventie gericht op één taaldomein. Een brede interventie zal niet alleen de taal-, maar ook de leesontwikkeling positief beïnvloeden, meent de promovenda.

Related organisations

Related people

Classification

D51000 Psychology
D54000 Pedagogics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation