KNAW

Onderzoek

A methodology to assess the contribution of animal-friendly production...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel A methodology to assess the contribution of animal-friendly production systems to sustainable development in pig and poultry production
Looptijd 10 / 2000 - 10 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://edepot.wur.nl/27952
Onderzoeknummer OND1277313
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

[Probleem:] Aandacht voor dierenwelzijn heeft de ontwikkeling van diervriendelijkere houderijsystemen, bijvoorbeeld scharrel-, voliƫre- en biologische systemen voor leghennen, gestimuleerd. Maatschappelijke kritiek heeft geleid tot wetgeving ten gunste van deze systemen. Echter, introductie mag niet alleen gebaseerd zijn op dierenwelzijn, maar ook een vergelijking op economische, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak is vereist.
[Doel:] Doel van het onderzoek is ontwikkeling van een methodologie om de bijdrage van diervriendelijkere productiesystemen aan duurzame ontwikkeling van de legkippenhouderij in te schatten.

Samenvatting (EN)

The public concern for animal welfare in The Netherlands, and in Europe, stimulated the development of alternative, animal-friendly production systems, e.g. the deep litter and aviary system for laying hens and group housing for sows. The societal criticism resulted in new legislation, favoring application of animal-friendly production systems. National introduction of animal-friendly production systems, however, requires not only a comparison of welfare aspects among these systems. A comparison of economic, ecological and other societal aspects in necessary as well. The aims of this research is to develop a methodology to assess the contribution of various animal friendly production systems to sustainable development, based on the combined economic, ecological and societal performance of these systems.
As an illustration, this methodology will be applied to two cases, i.e. the laying hen and the sow. A methodology to assess the contribution of animal friendly production systems to sustainable development comprises the following four phases.
1. Description of the problem situation (i.e. production systems and stakeholders)
2. Identification and definition of relevant economic, ecological and societal issues.
3. Selection and quantification of sustainable indicators.
4. Aggregation of indicator information into an overall contribution to sustainable development. Results of this research are essential to support decisions on introduction of animal-friendly pig or poultry production systems in The Netherlands and future policy design for sustainable development in pig and poutry production.
[Results:] Participatory SWOT analysis was used to identify relevant issues. Issues resulting from this analysis were animal health and welfare, environmental performance, product quality, labor conditions, economy, image, and knowledge and innovation.
For selected issues quantifiable indicators are selected, according to four criteria: relevance, simplicity, and quality of the indicator and availability of data. Selected indicators are quantified on commercial farms with the most common housing systems (battery cage, alternative and free-range) in order to assess variation between as well as within different systems.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie