KNAW

Research

Crisis and Change. Understanding Crisis-Reform Processes in Dutch and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Crisis and Change. Understanding Crisis-Reform Processes in Dutch and British Prison Services
Period 03 / 1999 - 03 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1278229

Abstract

Reform is difficult to accomplish. Political science and public administration literature is rife with examples of the barriers that hamper reform. If one would want to reform a policy sector, one could stumble over a number of obstacles, including budgetary obligations (which limits options because there is no money), goals set by outsiders (if Parliament passes a law with new goals for the organisation, the organisation has to use its resources to obtain these goals), the paradigm of the policy sector (which include values that dictate how to achieve goals, how to deal with certain problems and how not to), and reluctant civil servants (who could decide not to implement reform ideas). Despite these many obstacles, reform ? defined in this study as intended fundamental change of the policy and/or administration of a policy sector ? does occur. One way to explain the occurance of reform is crisis: a crisis will lead to a dminishing of barriers (e.g. money becomes available). Consequently, reform can occur. The crisis-reform thesis, however, is still very general. This study investigates three crises that resulted in reform in the Dutch and British Prison Service. The aim of the study is to better understand the crisis-reform process and the factors involved in this process.

Abstract (NL)

Volgens bestuurskundige en politicologische literatuur is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om hervormingen door te voeren aangezien tal van barrières hervormingen tegenhouden. Zo is men onder meer verplicht binnen het budget te blijven, heeft men te maken met doeleinden die door buitenstaanders worden vastgesteld (als het parlement een wet goedkeurt waarin nieuwe doeleinden voor een overheidsorganisatie worden geïntroduceerd, dienen de mensen werkzaam in deze organisatie deze doelen te bereiken), moet men opereren binnen de waarden en normen vastgesteld door het paradigma van de organisatie (deze waarden en normen bepalen onder meer hoe men bepaalde doelen kan bereiken en hoe wel of niet met problemen om te gaan) en kan men te maken hebben met tegenstribbelende werknemers (ambtenaren die bijvoorbeeld bepaald beleid niet willen implementeren). Toch komen hervormingen voor in beleidssectoren. Een mogelijke verklaring is dat een crisis leidt tot een vermindering van barrieres (geld komt bijvoorbeeld vrij) waardoor hervormingen eindelijk kunnen plaatsvinden. De crisis-hervormingsthese is echter nog erg grof. In dit onderzoek wordt gekeken hoe drie crises in het Nederlandse en Engelse gevangeniswezen hebben geleid tot hervormingen met als doel een beter inzicht te krijgen in het verloop van het crisis-hervormingsproces en welke factoren een rol spelen in dit proces.

Related organisations

Other involved organisations

British Council

Related people

Supervisor Prof.dr. P.D. 't Hart
Supervisor Prof.dr. A.E. Kersten
Researcher Dr. F. Alink
Researcher Drs. S. Dekker
Researcher Dr. S.L. Resodihardjo
Project leader Prof.dr. P.D. 't Hart
Doctoral/PhD student Dr. J.E. Noll

Classification

D42110 Defence
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation