KNAW

Onderzoek

Crisis and Change. Understanding Crisis-Reform Processes in Dutch and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Crisis and Change. Understanding Crisis-Reform Processes in Dutch and British Prison Services
Looptijd 03 / 1999 - 03 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1278229

Samenvatting

Volgens bestuurskundige en politicologische literatuur is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om hervormingen door te voeren aangezien tal van barrières hervormingen tegenhouden. Zo is men onder meer verplicht binnen het budget te blijven, heeft men te maken met doeleinden die door buitenstaanders worden vastgesteld (als het parlement een wet goedkeurt waarin nieuwe doeleinden voor een overheidsorganisatie worden geïntroduceerd, dienen de mensen werkzaam in deze organisatie deze doelen te bereiken), moet men opereren binnen de waarden en normen vastgesteld door het paradigma van de organisatie (deze waarden en normen bepalen onder meer hoe men bepaalde doelen kan bereiken en hoe wel of niet met problemen om te gaan) en kan men te maken hebben met tegenstribbelende werknemers (ambtenaren die bijvoorbeeld bepaald beleid niet willen implementeren). Toch komen hervormingen voor in beleidssectoren. Een mogelijke verklaring is dat een crisis leidt tot een vermindering van barrieres (geld komt bijvoorbeeld vrij) waardoor hervormingen eindelijk kunnen plaatsvinden. De crisis-hervormingsthese is echter nog erg grof. In dit onderzoek wordt gekeken hoe drie crises in het Nederlandse en Engelse gevangeniswezen hebben geleid tot hervormingen met als doel een beter inzicht te krijgen in het verloop van het crisis-hervormingsproces en welke factoren een rol spelen in dit proces.

Samenvatting (EN)

Reform is difficult to accomplish. Political science and public administration literature is rife with examples of the barriers that hamper reform. If one would want to reform a policy sector, one could stumble over a number of obstacles, including budgetary obligations (which limits options because there is no money), goals set by outsiders (if Parliament passes a law with new goals for the organisation, the organisation has to use its resources to obtain these goals), the paradigm of the policy sector (which include values that dictate how to achieve goals, how to deal with certain problems and how not to), and reluctant civil servants (who could decide not to implement reform ideas). Despite these many obstacles, reform ? defined in this study as intended fundamental change of the policy and/or administration of a policy sector ? does occur. One way to explain the occurance of reform is crisis: a crisis will lead to a dminishing of barriers (e.g. money becomes available). Consequently, reform can occur. The crisis-reform thesis, however, is still very general. This study investigates three crises that resulted in reform in the Dutch and British Prison Service. The aim of the study is to better understand the crisis-reform process and the factors involved in this process.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

British Council

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. P.D. 't Hart
Promotor Prof.dr. A.E. Kersten
Onderzoeker Dr. F. Alink
Onderzoeker Drs. S. Dekker
Onderzoeker Dr. S.L. Resodihardjo
Projectleider Prof.dr. P.D. 't Hart
Promovendus Dr. J.E. Noll

Classificatie

D42110 Defensie
D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie