KNAW

Research

Direct effect of international criminal law

Pagina-navigatie:


Update content


Title Direct effect of international criminal law
Period 11 / 2000 - 11 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1278352

Abstract

The objective of this research is to conceptualize the notion of direct effect in international criminal law, and to explore on the basis of international and comparative national case law under what conditions public international (criminal) law can be applied directly for the prosecution and punishment of individuals. In recent practice, national courts have become increasingly confronted with the question whether a treaty or rule of customary law that criminalizes behavior in and by themselves provides a sufficient basis for prosecution of individuals who have violated its terms, or whether the norms should first be incorporated in national law. The answer to the question what direct effect can be given to a rule of public international law in the national legal order will be considered against the background of principles of, inter alia, legal certainty and nulla crimen sine lege. The assessment of whether international legal obligation is sufficient for prosecution and punishment should be considered in conjunction with the fact that to the extent these crimes are within the jurisdiction of an international tribunal, direct obligation under public international law is sufficient for prosecution (although it must be noted that the ICTFY has in some cases felt in necessary to refer as additional support for prosecution to applicable national law).

Abstract (NL)

Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de betekenis van het beginsel van direkte werking van het internationaal publiekrecht, in het bijzonder in het strafrecht. In de recente internationale rechtspraktijk literatuur worden individuen in toenemende mate verplicht en gesanctioneerd. Hiermee wijkt deze praktijk af van de traditionele benadering van normering en sanctionering, welke plaats vond via de staat en de nationale rechtsorde. De thans toegepaste directe normering en sanctionering is relatief onproblematisch voor zover het gaat om sanctionering in de internationale rechtsorde (bv het Internationaal Tribunaal voor het voormalig Joegoslaviƫ). In ieder geval zijn de vraagstukken die daarbij rijzen relatief veelvuldig beschreven. Veel minder aandacht is tot nog toe besteed aan de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden, internationaal-rechtelijke normen direkt gebruikt kunnen worden voor de normering en sanctionering van individuen binnen de nationale rechtsorde. Het onderzoek stelt zich tot doel de betekenis van het begrip direkte werking in het strafrecht nader te onderzoeken en de voorwaarden en belemmeringen welke hierbij van toepassing zijn nader te ontwikkelen.

Related organisations

Related people

Classification

D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation