KNAW

Research

Vehe nuhu anahan: Ritual landscape and the interpretation of pre-Hispanic...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Vehe nuhu anahan: Ritual landscape and the interpretation of pre-Hispanic monuments in the Mixteca Alta, Mexico
Period 09 / 2000 - 07 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1278616

Abstract (NL)

De auteur behandelt in dit proefschrift de praktijk van de archeologie en de daarbij behorende inbedding in de hedendaagse sociale en politieke omstandigheden in Santiago Tilantongo en Santiago Apoala, twee rurale inheemse gemeenschappen in de Mixteca Alta regio van de Mexicaanse deelstaat Oaxaca. Centraal in deze beschouwing staat een kritische reflectie op het gebrek aan deelname van locale inwoners in het archeologische veldonderzoek. Archeologische projecten welke proberen om het belang van het wetenschappelijke onderzoek voor inheemse gemeenschappen te vergroten door participatieve elementen in het veldwerk in te bouwen hebben in de laatste decade een opvallende groei doorgemaakt. Dit vond plaats tegen de achtergrond van een mondiale toename in de roep om eigen of gedeeld zeggenschap over het locale culturele erfgoed door gemeenschappen die zich cultureel verwant achten met dit erfgoed. Kritische reflectie op het gebrek aan deze participatieve elementen binnen de contemporaine archeologie is inmiddels uitgegroeid tot het leidende thema van diverse boekenseries bij academische uitgevers. Met andere woorden, net zoals bij veel andere disciplines zijn communicatie en maatschappelijke valorisatie binnen de archeologie een hot topic. Alex Geurds verdedigt in dit proefschrift de these dat participatieve archeologische projecten (ofwel 'community archaeology') een reflexieve analyse van de eigen veldpraktijk moeten doorlopen. Dit is de enige wijze waarop geïdealiseerde situatieschetsen en daarmee onnadenkende narratieven over een veronderstelde harmonieuze archeologische praktijk vermeden kunnen worden. Geurds verkent de samenhangende dimensies van de communicatie tussen gemeenschap en archeoloog, tijdens bijvoorbeeld formele vergaderingen, publieke presentaties en discussies over het geregistreerde archeologische materiaal. Hieruit blijkt dat vrijwel alle betrokken personen onderling conflicterende doelstellingen bezitten en deze uitdragen in een complex en veranderlijk web van machtsrelaties. De effecten hiervan op het participatieve project worden gepresenteerd en een relativering wordt gemaakt aangaande de veronderstelde eenvoud van participatie in archeologie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.F.H. Adelaar
Supervisor Prof.dr. M.E.R.G.N. Jansen
Doctoral/PhD student Dr. A. Geurds

Classification

D34000 History
D36900 Language and literature studies of other language groups
E13000 Development studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation