KNAW

Research

Logics of NGO decision making about humanitarian aid

Pagina-navigatie:


Update content


Title Logics of NGO decision making about humanitarian aid
Period 01 / 2000 - 04 / 2004
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.wetenschapsagenda.leidenuniv.nl/content_docs/proefschriften_2004/heyse_samenvatting_april.pdf
Research number OND1278622

Abstract (NL)

Deze besluitvormingsstudie biedt inzicht in de interne werkprocessen van twee Nederlandse non gouvernementele humanitaire hulp organisaties (NGO s): Artsen zonder Grenzen en Kerk in Aktie. Uit het dagelijkse aanbod van humanitaire rampen en conflicten selecteren deze organisaties verschillende doelgroepen en lokaties voor hun projecten. Deze verschillen kunnen worden begrepen vanuit de kenmerken van het besluitvormingsproces en de organisatiestructuur. Artsen zonder Grenzen beslist hoofdzakelijk op een doelgerichte wijze, waarbij vooraf geformuleerde organisatiedoelen de zoektocht naar alternatieven voor actie bepalen. Dit gebeurt in een organisatiestructuur waarin expertise en informatie een belangrijke rol spelen. Kerk in Aktie beslist op een betamelijke wijze, waarin opgedane ervaringen uit het verleden en gevoelde verplichtingen het handelen bepalen. Beslissingen worden daarbij bijna automatisch genomen op basis van ge├»nternaliseerde waarden en regels. Dit casusonderzoek naar beslissingen over de start, verlenging en be├źindiging van humanitaire hulpprojecten beschrijft ook de grenzen aan beide besluitvormingswijzen. In situaties waarin de alternatieven voor aktie minimaal zijn, schakelen beide organisaties ongewild om naar vuilnisvatbesluitvorming . Hierdoor bepalen niet langer organisatiedoelen of eerder opgedane ervaringen, maar de werkwijze van de organisatie de zoektocht naar projecten. Deze conclusies zijn gebaseerd op informatie opgedaan uit kwalitatieve interviews, documentenanalyse en observatie van besluitvorming. Het onderzoek is gedaan op de beide hoofdkantoren en in het veld in de periode van 1998 tot en met 2001.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.D. 't Hart
Supervisor Prof.dr. U. Rosenthal
Doctoral/PhD student Dr. L. Heyse

Classification

D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation