KNAW

Research

Effective Access to Justice for Environmental NGOs in Environmental...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effective Access to Justice for Environmental NGOs in Environmental Matter. A Comparative Analysis of the International, European and National Judicial and Practical Limitations on Access and a Search
Period 02 / 2001 - unknown
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1278702

Abstract (NL)

In het internationale en Europese milieubeleid wordt in algemene termen de rol van milieu-organisaties bij de effectuering van het internationale en Europese milieurecht hoog aangeslagen. Toch is de juridische rol van milieuorganisaties allerminst duidelijk. In sommige landen van de Europese Unie hebben milieu-organisaties maar zeer beperkt recht op toegang tot de rechter. En ook bij het HvJEG en het EHRM is het voor milieu-organisaties zo goed als onmogelijk om toegang te krijgen tot de rechter. In dit project worden de ze belemmeringen onderzocht, waarbij uitgangspunten van het Verdrag van Aarhus inzake de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter in milieu-aangelegenheden en Richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot milieu-informatie centraal staan. Tevens wordt onderzocht in hoeverre milieu-organisaties daadwerkelijk een beroep doen op internationale en Europeesrechtelijke normen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.mr. J.M. Verschuuren
Doctoral/PhD student Mr. F.A. de Lange

Related research (upper level)

Classification

D41400 Constitutional and administrative law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation