KNAW

Research

The Concepts of Public and Private in relation to the conceptualisation of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Concepts of Public and Private in relation to the conceptualisation of public administration
Period 01 / 2000 - 10 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://research.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_0510/samenvatting_pesch.pdf
Research number OND1278763

Abstract (NL)

De bestuurskunde heeft te kampen met een ontoereikend begrip van het 'publieke'. Ondanks dat het 'publieke' een kernbegrip is in de bestuurskunde lijkt er geen definitie te zijn die volledig houdbaar is. Dit probleem is de laatste jaren prangend geworden nu veel overheidsdiensten geprivatiseerd worden, immers wat was er dan 'publiek' aan zulke diensten, of zijn zij nooit echt 'publiek' geweest en waarom kunnen sommige taken wel worden geprivatiseerd en andere niet? Het proefschrift probeert na te gaan wat er nu precies 'publiek' is aan de publieke sfeer, met name door op zoek te gaan naar de betekenissen van het 'publieke' zoals die oorspronkelijk in het politieke en sociale denken zijn gegeven. De bedoeling van het proefschrift is niet slechts om een theoretisch probleem te verhelderen. De theoretische resultaten worden ook gebruikt om enkele van de meeste relevante thema's in de hedendaagse bestuurskunde te verduidelijken. Er wordt gekeken naar organisaties die noch volledig publiek noch volledig privaat zijn, zoals de NS. Verder wordt het in dit proefschrift ontwikkelde begrip van het 'publieke' gebruikt om het dagelijkse handelen van de ambtenaar beter te begrijpen, daarbij gaat het met name om de integriteit van zijn of haar handelingen.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. A.J.G.M. Bekke
Supervisor Prof.dr. M.R. Rutgers
Doctoral/PhD student Dr. U. Pesch

Classification

D41000 Science of law
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation