KNAW

Research

Forms of supervision and maintenance in relation with the chosen arrangement alternative

Pagina-navigatie:


Update content


Title Forms of supervision and maintenance in relation with the chosen arrangement alternative
Period 01 / 2000 - 01 / 2004
Status Completed
Research number OND1278800

Abstract (NL)

Onderzocht wordt welke instrumenten op welk niveau van regulering (Europees, internationaal, nationaal, decentraal, particulier), het meest effectief zijn voor de diverse onderwerpen op milieugebied. Kort gezegd: wie dient wat te regelen? Hierbij komt ook de vraag naar de meest effectieve verhouding tussen overheids- en zelfregulering aan de orde.

Related organisations

Related people

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation