KNAW

Onderzoek

Depression and risk of cardiovascular disease

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Depression and risk of cardiovascular disease
Looptijd 09 / 2001 - 03 / 2007
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1279193
Leverancier gegevens Website EMGO

Samenvatting

Koen van der Kooy promoveert op een onderzoek naar depressie en hart- en vaatziekten (HVZ). In een steekproef van oudere huisartspatiënten heeft de promovendus gekeken naar stemmingsklachten en het risico voor HVZ, en welke potentiële mechanismen depressie met HVZ kunnen verbinden. Jaarlijks veroorzaakt HVZ een enorme ziektelast in Nederland, vooral bij ouderen. Deze aandoeningen vormen al jaren de meest voorkomende doodsoorzaak. Depressie, een psychische stoornis die veel voorkomt, lijkt de kans op het krijgen van HVZ of op voortijdig overlijden aanzienlijk te verhogen. Hoewel in de literatuur de vraag: "Is depressie een onafhankelijke risicofactor voor de gebeurtenissen van HVZ?" meestal positief wordt beantwoord is er echter weinig bekend over hoe depressie precies het hart- vaatsysteem beïnvloedt. De onderzoeksgroep van 282 huisartspatiënten is gevolgd over een periode van twee jaar. De helft van de groep was bij aanvang gediagnosticeerd als depressief en waren op basis van leeftijd en geslacht gekoppeld aan huisartspatiënt zonder een depressie. Depressieve patiënten in het onderzoek vertoonden bij aanvang in vergelijking met de niet-depressieve controle groep een verlaagde hart ritme variabiliteit, en ze waren lichamelijk minder actief, maar op de meest voorkomende fysiologische en gedragsrisicofactoren verschilde de twee groepen niet. Gedurende de hele periode van het onderzoek bleef er geen verschil tussen de depressieve patiënten en de controlegroep in roken gedrag en het drinken van alcohol, wel hadden depressieve patiënten steeds een lager niveau van lichamelijke activiteit. De veranderingen in de ernst van de depressie en de lichamelijke activiteit waren niet evenredig met elkaar verbonden in de tijd, wel is een hoge aanvangswaarde voor lichamelijke activiteit bij depressieve patiënten een goede voorspeller voor depressieherstel. Na een vervolgperiode van 2 jaar waren er 28 incidenten van HVZ geregistreerd. Incidenten van HVZ kwamen frequenter voor bij depressieve patiënten dan bij de controlegroep. Zelfs na het corrigeren van verwante risico variabelen hadden depressieve patiënten een 2,5 keer hoger risico op HVZ. Op basis van de bevindingen uit het onderzoek pleit Koen van der Kooy voor het bevorderen van een actief HVZ risico management bij huisartspatiënten met een depressie en om uit te zoeken in welke mate bevorderen van lichamelijke activiteit bij depressieve huisartspatiënten het herstel kan verbeteren.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23220 Inwendige geneeskunde
D23350 Psychiatrie, medische psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie