KNAW

Research

Emotions and the rationality of judgments

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emotions and the rationality of judgments
Period 09 / 2001 - 06 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1279857
Data Supplier METIS Universiteit van Tilburg

Abstract (NL)

Ondanks het feit dat in vele procedures dramatische gebeurtenissen centraal staan, is er nauwelijks aandacht voor de rol van emoties bij de rechterlijke oordeelsvorming. Ook de rechtsvindingstheorie weet geen plaats in te bouwen voor de onvermijdelijk aan de orde zijnde emoties. De veronderstelling is immers dat emoties suspect zijn omdat zij een redelijke oordeelsvorming verhinderen. In verschillende wetenschappelijke disciplines vindt een herwaardering van emoties plaats; in de nieuwe opvatting maken zij begrip juist mogelijk en zijn ze een noodzakelijk onderdeel van oordelen. De vraag rijst welke rol emoties spelen bij de rechterlijke oordeelsvorming en de legitimatie ervan. Methoden en technieken: analyse van bestaande onderzoekgegevens, interviews, literatuuronderzoek, participerende observatie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.J. Witteveen
Doctoral/PhD student Mr.dr. M.G. IJzermans

Classification

D41000 Science of law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation