KNAW

Onderzoek

De rol van emoties bij rechterlijke oordeelsvorming

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De rol van emoties bij rechterlijke oordeelsvorming
Looptijd 09 / 2001 - 06 / 2011
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1279857
Leverancier gegevens METIS Universiteit van Tilburg

Samenvatting

Ondanks het feit dat in vele procedures dramatische gebeurtenissen centraal staan, is er nauwelijks aandacht voor de rol van emoties bij de rechterlijke oordeelsvorming. Ook de rechtsvindingstheorie weet geen plaats in te bouwen voor de onvermijdelijk aan de orde zijnde emoties. De veronderstelling is immers dat emoties suspect zijn omdat zij een redelijke oordeelsvorming verhinderen. In verschillende wetenschappelijke disciplines vindt een herwaardering van emoties plaats; in de nieuwe opvatting maken zij begrip juist mogelijk en zijn ze een noodzakelijk onderdeel van oordelen. De vraag rijst welke rol emoties spelen bij de rechterlijke oordeelsvorming en de legitimatie ervan. Methoden en technieken: analyse van bestaande onderzoekgegevens, interviews, literatuuronderzoek, participerende observatie.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D41000 Rechtswetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie