KNAW

Research

The pilgrimage of the 'mensceliken ceatuere'. A spiritual allegory

Pagina-navigatie:


Update content


Title The pilgrimage of the 'mensceliken ceatuere'. A spiritual allegory
Period 01 / 2000 - 11 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://research.leidenuniv.nl/content_docs/Promoties_0511/samenvatting_biesheuvel.pdf
Research number OND1280137

Abstract (NL)

Van 1330-1358 dichtte de cisterciënzermonnik Guillaume de Digulleville (ca. 1295 na 1358) een uitgebreide allegorische trilogie. Het eerste deel ervan staat bekend als de Pèlerinage de vie humaine en is in een groot aantal handschriften overgeleverd. De Pèlerinage vertelt het verhaal van het menselijk leven gesymboliseerd als een pelgrimsreis naar het begeerlijke einddoel: het hemels Jeruzalem. Van de Oudfranse tekst zijn vertalingen gemaakt in verschillende talen waaronder het Middelnederlands. Die Nederlandse vertalingen zijn bewaard gebleven in drie vijftiende-eeuwse handschriften en een vroege druk (incunabel) uit 1486. We bezitten dus vier volledig overgeleverde tekstgetuigen. Van de drie handschriften is in eerder onderzoek aangenomen dat het om afschriften van één en dezelfde vertaling gaat. Nauwkeurige vergelijking tussen enerzijds de drie teksten onderling en anderzijds elk van de drie teksten afzonderlijk met het Oudfrans tekst heeft echter uitgewezen dat er sprake is van twee van elkaar onafhankelijke vertalingen. Deze vertalingen hebben een eigen karakter waarin door, nogmaals, vergelijken met de Oudfranse bron bepaalde karakteristieke vertaal- en bewerkingstendensen konden worden aangetoond. De tekst in de druk vertoonde bovendien overvloedige sporen van een derde vertaling. Het belang van de tekst blijkt ook uit het feit dat twee van de drie handschriften overvloedig zijn geïllumineerd. De druk uit 1486 bevat een groot aantal houtsneden. Deze voor Middelnederlandse begrippen redelijk overvloedige illustratie heeft zeer waarschijnlijk gediend ter ondersteuning bij het begrip van de uitvoerige en ingewikkelde tekst. Vergelijking van woord en beeld leverde voorts een aantal verrassende resultaten op. Van de Pelgrimage vander menscheliker creaturen bestond tot heden nog geen editie. De editie die hier beschikbaar wordt gesteld zal samen met de studie naar vertaal- en bewerkingstechniek voor geïnteresseerde wetenschappers een basis kunnen vormen voor verder detailonderzoek.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. F.P. van Oostrom
Doctoral/PhD student Dr. I.E. Biesheuvel

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation