KNAW

Onderzoek

De plaats van het economische leven in de visuele beeldvorming rond het...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De plaats van het economische leven in de visuele beeldvorming rond het gewest Holland en de Hollandse steden (ca.1580-1700)
Looptijd 09 / 1999 - 09 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1280207

Samenvatting

Het gewest Holland, het welvarendste, machtigste en meest verstedelijkte gewest van de Republiek der zeven Provinciƫn, staat in het proefschrift centraal. Onderzocht zal worden hoe vanaf het ontstaan van de Republiek zelfbeelden en reputaties van Holland en de belangrijkste Hollandse steden werden gevisualiseerd. De verbeelding van het economische leven, dat zowel in de beeldvorming van het gewest als van steden een prominente plaats bekleedt, zal daarbij de meeste aandacht krijgen. Het eerste gedeelte van het proefschrift handelt over de beeldvorming van het gewest. Hierin worden zelfrepresentaties van Holland bestudeerd. Welke kenmerken, activiteiten en gebeurtenissen werden het meest frequent uitgebeeld, welke patronen en ontwikkelingen kunnen we hierin onderscheiden en welke denkbeelden, waarden en ambities werden op deze wijze tot uitdrukking gebracht? In de hoofdstukken over de steden zullen zelfbeelden en reputaties steeds tegenover elkaar worden geplaatst. Correspondeerde het door de steden geafficheerde beeld met hetgeen elders in Holland als typerend of kenmerkend voor de betreffende stad werd gezien, of bestonden er verschillen tussen zelfbeeld en reputatie, en zo ja, welke, en hoe moeten we die verklaren? De voornaamste geschreven bronnen zijn lands- en stadsbeschrijvingen, stedenrijmen en prentdichten. Belangrijke visuele bronnen zijn allegorische uitbeeldingen van het gewest en de steden, prentreeksen met beroepen en gebruiken van Holland, illustraties in stads- en landsbeschrijvingen, wandkaarten met randversiering en stadsgezichten. Zij dienen als uitgangspunt van onderzoek. Ook andere beeldtypen zullen evenwel in het onderzoek worden betrokken: door uiteenlopende genres en voorstellingswijzen aan de orde te stellen, zal inzicht worden verkregen in de diversiteit en veelvormigheid waarmee de gewestelijke en stedelijke beeldvorming zich in de zeventiende-eeuwse prent- en schilderkunst manifesteert.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D35100 Kunst- en architectuurgeschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie